Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Korytarz ul. Tysiąclecia na odcinku ul. Grochowska - węzeł Żaba

opublikowano: 2018-02-19 09:51, a.jankowska

W związku z rozbieżnością oczekiwań społecznych oraz różnorodnymi konfliktami przestrzennymi, które z całą ostrością ujawniły się w czasie prac przygotowawczych do budowy ul. Tysiąclecia prowadzonych w latach 2007 – 2011, w 2012 r. zostało zamówione Studium, którego celem było ustalenie optymalnych zasad kształtowania układu ulicznego i transportu publicznego w korytarzu tej ulicy.

W związku z rozbieżnością oczekiwań społecznych oraz różnorodnymi konfliktami przestrzennymi, które z całą ostrością ujawniły się w czasie prac przygotowawczych do budowy ul. Tysiąclecia prowadzonych w latach 2007 – 2011, w 2012 r. zostało zamówione Studium, którego celem było ustalenie optymalnych zasad kształtowania układu ulicznego i transportu publicznego w korytarzu tej ulicy.

Studium zostało wykonane przez Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  

W opracowaniu szczegółowo przeanalizowano uwarunkowania budowy ulicy, jej funkcję w systemie transportowym miasta i w obsłudze obszaru, możliwe warianty jej przebiegu oraz rozwiązań.

Opracowanie zostało zaopiniowane przez władze dzielnic Pragi Północ i Praga Południe, właściwe merytorycznie biura i jednostki miejskie oraz 3 koreferentów.

Historia prac projektowych, najważniejsze wyniki opracowania, opinie, uwagi oraz wnioski znajdują się w poniższej prezentacji pn. „Wnioski_Tysiąclecia_Prezentacja_2014”.  

Opracowanie wykazało, że na większości długości planowanej ulicy, ani w jej korytarzu  ustalonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, ani w jego sąsiedztwie, nie ma możliwości jednoczesnego spełnienia wymagań i oczekiwań z zakresu rozwoju komunikacji poprzez wytworzenie ciągu ulicy klasy zbiorczej (Z) z tramwajem lub bez tramwaju oraz z zakresu kształtowania ładu przestrzennego i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez umożliwienie realizacji zabudowy o charakterze wielkomiejskim i zachowanie historycznej zabudowy.

W konsekwencji zaproponowano odstąpienie od koncepcji realizacji ulicy Tysiąclecia jako ulicy klasy zbiorczej, poza odcinkiem ul. Grochowska – ul. Kijowska i pozostawienie decyzji co do sposobu rozwiązania układu komunikacyjnego w korytarzu dotychczas rezerwowanym dla tej ulicy, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Szmulowizny, Michałowa i Nowej Pragi.

Rezygnacja z budowy ciągu ul. Tysiąclecia wymaga zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Opis Tysiąclecia Raport Etap 1
  (plik: Opis_Tysiąclecia_Raport_Etap 1.pdf, rozmiar pliku: 11244.58 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Opis Tysiąclecia Raport końcowy
  (plik: Opis_Tysiąclecia_Raport_końcowy.pdf, rozmiar pliku: 35905.17 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Plan sytuacyjny etap 1 odc 1
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_1_Odc_1_Grochowska_Kijowska.pdf, rozmiar pliku: 5835.87 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Plan sytuacyjny etap 1 odc 2
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_1_Odc_2_Kijowska_Kawęczyńska.pdf, rozmiar pliku: 6696.12 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Plan sytuacyjny etap 1 odc 3
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_1_Odc_3_Kawęczyńska_Stalowa.pdf, rozmiar pliku: 34762.41 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Plan sytuacyjny etap 1 odc 4
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_1_Odc_4_Stalowa_Żaba.pdf, rozmiar pliku: 11869.33 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Plan sytuacyjny etap 2 odc 1
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_2_Odc_1_Grochowska_Kijowska.pdf, rozmiar pliku: 5045.17 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Plan sytuacyjny etap 2 odc 2
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_2_Odc_2_Kijowska_Kawęczyńska.pdf, rozmiar pliku: 5488.05 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Plan sytuacyjny etap 2 odc 3
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_2_Odc_3_Kawęczyńska_Stalowa.pdf, rozmiar pliku: 23745.06 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Plan sytuacyjny etap 2 odc 4
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_2_Odc_4_Stalowa_Żaba.pdf, rozmiar pliku: 17431.56 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Plan sytuacyjny etap 2 wariant A
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_2_Razem_wariant_A.pdf, rozmiar pliku: 9399.3 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Plan sytuacyjny etap 2 wariant B
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_2_Razem_wariant_B.pdf, rozmiar pliku: 9279.37 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Plan sytuacyjny etap 2 wariant C
  (plik: Plan_sytuacyjny_Etap_2_Razem_wariant_C.pdf, rozmiar pliku: 9376.63 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Synteza
  (plik: Synteza_Tysiaclecia.pdf, rozmiar pliku: 464.58 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Wnioski_Prezentacja
  (plik: Wnioski_Tysiąclecia_Prezentacja_2014.pdf, rozmiar pliku: 6966.37 KB)
  Pobierz