Wyniki wyszukiwania w serwisie Transport

 • Artykuł

  Przedmiotem zamówienia są rozwiązania komunikacyjne planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej na odcinku od ul. Przewodowej do północnej granicy miasta, wraz z węzłami i skrzyżowaniami oraz przyległym pasem terenu. Z zamówienia wyłączony jest odcinek pomiędzy węzłem z Trasą Siekierkowską i węzłem z ul. Grochowską wraz z tymi węzłami.

 • Artykuł

  Warszawski raport o ruchu pieszym

 • Artykuł

  „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego (…)”, zwany także „Planem transportowym” powstał w wyniku realizacji zapisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. Jego zakres ustala ww. Ustawa oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2011 r. nr 117 poz. 684).

 • Artykuł

  Warszawa zmienia się infrastrukturalnie. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe i centra biurowe, które potrzebują energii, sprawnej komunikacji i … czystego powietrza. Próbę przybliżenia warszawiakom zagadnień dot. efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju podejmuje coroczna kampania edukacyjna pod hasłem „Warszawskie Dni Energii”. Wydarzenie organizowane jest w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej realizowanej jako Europejski Tydzień Zrównoważonej...

 • Artykuł

  Model ruchu jest matematycznym odwzorowaniem procesów zachodzących w systemie transportowym.

 • Artykuł

  Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Warszawskiego Badania Ruchu 2015:

 • Artykuł

  Przygotowanie badań i pomiarów trwało od lutego do kwietnia 2015 r.

 • Artykuł

  Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego w centralnym obszarze Warszawy w związku z uruchomieniem Systemu Roweru Publicznego wraz z wytycznymi do projektów organizacji ruchu (2013 r.)

 • Artykuł

  Bezpieczeństwo ruchu drogowego to zbiór zasad dotyczących bezpieczeństwa poruszania się po drogach a także dziedzina zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków dla ruchu drogowego.

 • Artykuł

  Jak załatwić sprawę? Kliknij na odpowiedni odnośnik i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie. W razie pytań skontaktuj sie z nami.