Wyniki wyszukiwania w serwisie Transport - Aktualności

 • Artykuł

  Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. W ostatnich latach rower zaczął być doceniany jako wygodny środek transportu i traktowany przez kierowców jako pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego. Śladem innych miast europejskich Warszawa zachęca do ograniczania komunikacji samochodowej stawiając na transport publiczny, aktywizując mieszkańców do ruchu rowerowego i pieszego.

 • Artykuł

  Podstawowym środkiem transportu zbiorowego w Warszawie są autobusy. Operatorzy działający na zlecenie ZTM obsługują linie dzienne miejskie i podmiejskie (265 linii, kwiecień 2019) i linie nocne (41 linie). Średnia długość linii autobusowej dziennej wynosi ok. 15,5 km, natomiast nocnej ok. 17 km.

 • Artykuł

  Publiczny transport zbiorowy w Warszawie oparty jest o komunikację autobusową, tramwajową, kolejową i metro. Organizatorem komunikacji miejskiej na terenie Warszawy jest, z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, Zarząd Transportu Miejskiego.

 • Artykuł

  Prognoza oddziaływania na środowisko jest formalnie wymaganym przez przepisy prawa ochrony środowiska dokumentem oceniającym projekty planów, strategii i programów, których realizacja może znacząco oddziaływać na środowisko.Opracowanie odnosi się do większości zagadnień, a zwłaszcza celów i zadań formułowanych w projekcie Strategii. Omówiono zawartość Strategii oceniając powiązania z innymi dokumentami polskimi i europejskimi dotyczącym rozwoju transportu oraz ochrony środowiska.

 • Artykuł

  "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy", opracowana przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu (dawniej: Biuro Drogownictwa i Komunikacji) we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, jest dokumentem zawierającym długoterminowe zadania i kierunki działań inwestycyjnych obejmujące system transportowy aglomeracji warszawskiej.