Wyniki wyszukiwania w serwisie Transport

 • Artykuł

  Programy rozwoju infrastruktury rowerowej to dokumenty określające plany inwestycyjne miasta w zakresie rozwoju sieci dróg rowerowych w mieście, przygotowywane są na daną perspektywę finansową UE.

 • Artykuł

  Według stanu na kwiecień 2019r. system komunikacji tramwajowej w Warszawie składa się z 26 linii tramwajowych, obsługiwanych przez Spółkę Tramwaje Warszawskie. Łączna długość linii tramwajowych wynosi ok. 356 km, natomiast średnia długość linii tramwajowych wynosi ok. 14 km

 • Artykuł

  W Warszawie obowiązuje Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010 ze zm. określające działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego oraz określające Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie.

 • Artykuł

  W celu sprawdzenia stopnia realizacji Strategii Transportowej, trzy lata po jej uchwaleniu, Biuro Polityki Mobilności i Transportu (dawne Biuro Drogownictwa i Komunikacji) zleciło w 2012 roku wykonanie opracowania pn. „Ocena realizacji Strategii Transportowej m.st. Warszawy”.

 • Artykuł

  W dniu 22 czerwca 2010 roku na ulicy Traugutta przy Krakowskim Przedmieściu, otwarta została wystawa przedstawiająca Strategię Transportową m.st. Warszawy. Plenerowa ekspozycja, składająca się z około 40 plansz, prezentowała najważniejsze zagadnienia rozwoju stołecznego transportu.