Warszawskie taksówki

Dostosowanie licencji taxi

Przedsiębiorco! Licencje taxi udzielone na obszar m.st. Warszawy według zasad obowiązujących do 2020 r. (są to licencje, których numery rozpoczynają się od cyfry 0 lub 1) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do końca 2022 r.

Kolorowa grafika ukazuje trzy taksówki, a w tle zielone drzewa oraz biurowce
 

Przedsiębiorcy posiadający takie licencje mają czas do końca 2022 r. na dostosowanie posiadanych uprawnień do obowiązujących przepisów.

Z wnioskiem o dostosowanie należy zwrócić się do Prezydenta m.st. Warszawy (Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy), potwierdzając spełnianie obowiązujących wymogów ustawy o transporcie drogowym (wymogi jak do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką).

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (dz. u. poz. 1180).

Ulotka informacyjna