Wymogi i obszar Strefa Czystego Transportu

Wymogi i obszar SCT

Strefa czystego transportu (w skrócie SCT) to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro, które są powiązane z datą produkcji pojazdu). Do strefy mogą wjechać wszystkie pojazdy, niezależnie od rodzaju napędu – czyli także benzynowe, diesle, hybrydy, czy z instalacjami LPG – pod warunkiem spełniania określonej normy emisji spalin silnika. Od wymogów przewidziane są wyjątki.

 1. Wymogi SCT
 2. Wyłączenia spod zakazu
 3. Proponowany obszar warszawskiej SCT 
 4. Korzyści z utworzenia SCT

Projekt uchwały Rady m.st. Warszawyw sprawie ustanowienia na obszarze miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu

Wymogi SCT

Według projektu uchwały wyłożonego do konsultacji społecznych, warszawska strefa czystego transportu, która obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic, będzie wdrażana w pięciu etapach. Pierwszy etap zostanie wprowadzony w 2024 r.  Później, konsekwentnie co dwa lata, będą zwiększać się wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się po strefie.

 

Etap 1

Od lipca 2024 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

 1. Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 2 lub być zarejestrowany po raz pierwszy nie wcześniej niż w 1997 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat);
 2. Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2006 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 18 lat).

Etap 2

Od 2026 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

 1. Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 3 lub być zarejestrowany po raz pierwszy nie wcześniej niż w 2001 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 25 lat);
 2. Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 5 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2010 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 16 lat).

Etap 3

Od 2028 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

 1. Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 4 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2006 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 22 lat);
 2. Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 6 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2015 (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 13 lat).

Etap 4

Od 2030 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

 1. Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 5 lub być zarejestrowane po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2010 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 20 lat);
 2. Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 6dT lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2019 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 11 lat).

Etap 5

Od 2032 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

 1. Pojazd z silnikiem benzynowym (LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 6 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2015 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 17 lat);
 2. Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 6d lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2021 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 11 lat).

*Wymagania dotyczące pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

Wyłączenia spod zakazu 

Od wymogów przewidziane są wyjątki wjazdu dla pojazdów spełniających jedną z poniższych kategorii.

 1. Wyłączenia ustawowe:
 • Służby (np. pogotowie, policja, straż pożarna, straż graniczna);
 • Pojazdy, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnością;
 • Inne (np. autobus szkolny z wycieczką).
 1. Wyłączenia gminne:

 • Pojazdy zabytkowe i historyczne historyczne – wyłączone spod zakazu są pojazdy spełniające definicję stosowaną przez ubezpieczycieli;
 • Specjalne (np. pomoc drogowa, karawan pogrzebowy).
 1.  Wyłączenia gminne okazjonalne:
 • Przypadki losowe, np. dojazd do szpitala, lekarza, miejsca zdawania matury (przepustka do wykorzystania 4 razy w roku).

Proponowany obszar warszawskiej SCT 

Proponowane granice strefy SCT

Według projektu uchwały wyłożonego do konsultacji społecznych, warszawska strefa czystego transportu obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. 

Granice strefy będą pokrywały się z głównymi drogami i liniami kolejowymi. Wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskie, ul. Kopińska, ul. Wawelska, al. Armii Ludowej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej, aż do al. Prymasa Tysiąclecia. 

Na granicach strefy umieszczone zostaną specjalne znaki drogowe. Przy wjeździe nie będzie szlabanów.

Korzyści z utworzenia SCT

Nakłonienie właścicieli i właścicielek aut, które najbardziej zanieczyszczają powietrze,  do rezygnacji z wjazdu na teren stref czystego transportu pozwoliłoby znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń powodowaną przez samochody, co przedstawia poniższa tabelka.

Wymogi dla samochodów wg maksymalnego wieku pojazdu w roku wdrożenia

 

 

Załączniki: